STYRELSEN

Ordförande Elisabeth Bendz 0730-333236

Vice ordförande Arne Bengtsson 0702-960716

Sekreterare Anja Andersson 0709-249713
Andrea Svahn 0737-277720

Bodil Jeppsson 0702-751218

Dag Kewenter 0735-646762

Erika Svahn 070926 8536

Ise Wentzel Hovmöller 0707-277689
Pelle Larsson 0730-250922

VISADE FILMER

Här visas förteckningar över alla filmer som visats i Simrishamns Filmstudios regi sedan 1981:

Visa filmer 1981-2011

Visa filmer 2012 och framåt (inkl. betyg från Kapsyltoppen)

Filmer med högst och lägst kapsylbetyg

FILMVISNING PÅ GRAND 2008

Foto: Mark Goldsworthy

HISTORIA

1960-tal

Filmstudios har funnits i Simrishamn i tre omgångar. Den första startade i oktober 1958 med drygt 160 medlemmar. Hösten 1960 gav man upp, eftersom medlemsantalet sjunkit till hälften. Främsta orsaken till nedgången trodde man var TV:s framgångar. Det var erfarenheter man delade med andra filmstudios och med biografverksamheten i stort.


1970-tal

1971 bildades en ny Simrishamns Filmstudio. Den upphörde efter vårterminen 1977. Orsaken var att en stor del av styrelsen flyttat från Simrishamn och det var svårt att finna ersättare. Kulturförvaltningen försökte fylla luckan med att ansluta sig till Filminstitutets satsningar på 16 mm-film under några terminer, men publiktillslutningen var dålig och projektet lades ner efter en tid.


1980/90-tal
I december 1980 inbjöd kulturnämnden till ett diskussionsmöte om tillståndet på filmfronten. Man beslutade att, med stöd från kulturnämnden, återuppliva filmstudion. Konstnären Gert Aspelin valdes till ordförande, Arne Bengtsson, nuvarande vice ordförande, till kassör och kulturchef Bo Risheden återupptog sitt sekreterarskap från den tidigare filmstudion. Dessutom ingick bl. a. kända namn som journalisten Carl-Olof Lång och filmaren Lasse Westman. I februari 1981 startade man så med Woody Allens "En gång till Sam" och med en specialdesignad affisch av Gert Aspelin.


2000 och framåt

Denna version av Simrishamns Filmstudio visade sig livskraftig. Den har överträffat sina föregångare med bred marginal. 2002 var medlemsantalet uppe i närmare 300 - fler än det fanns sittplatser på Grand och filmstudion stod på egna ben ekonomiskt.
Hemligheten med framgångarna var förmodligen att man lyckats finna en bra balans mellan nya kända och bra filmer, som man annars måste åka till Malmö och numera även Kivik, Borrby eller Östra Vemmerlöv för att se, och mera okända, som kanske inte ens visas i medelstora städer men som visar sig vara intressanta överraskningar. Man hade också lyckats finna en repertoar som tilltalade alla åldrar. Ålderssammansättningen bland filmstudions medlemskår var unik inom föreningslivet. Medlemmarna tillhörde minst tre generationer i en harmonisk sammansättning. Dock saknas det numera yngre medlemmar på våra visningar, vilket kanske kan härledas till alla streamingtjänster.

Filmstudion har också under åren arrangerat åtskilliga sk. filmfester med koncentrerad visning av exempelvis irländsk film, fransk film, brittisk film, nordisk film... Tillsammans med bibliotekets barnavdelning har man haft barnfilmfestivaler.


Teaterbiografen Grand

I stort sett har Filmstudion varit Grand biografen trogen. Men när Grand renoverades hösten 82 och våren 83, visades filmerna i Friaborgsskolans aula. Renoveringen var klar till höstterminen 1983 och vi var tillbaka på Grand den 3 oktober där vi invigde den nya lokalen med ”Blecktrumman” (Schlöndorff).

2007 på hösten låg verksamheten nere på grund av att en ny arrendator tog över biografverksamheten (Cinemascenen). De drev Grand till och med hösten 2009.

Under hela 2010 fick filmstudioverksamheten vila, eftersom det var oklart, om det fanns någon ny intressent som ville driva Grandbiografen. I slutet av 2010 fick AV-kompaniet uppdraget att driva Grand och Filmstudion kunde återigen starta den 7 februari 2011 med ”Det vita bandet” (Haneke)

På våren 2018 fick vi ställa in våra visningar. Osäkerheten kring Grand var stor och vår ekonomi klarade inte av de höga visningskostnaderna. Vi startade igen den 10 september och strax före den 8 oktober (film nr 3), fick vi reda på att Grand skulle stängas bl.a. för att Simrishamns kommun hade dragit in sitt anslag till verksamheten.

 

Ny visningslokal – Borrby Bio

Vi stod alltså utan en lokal att visa film i. Kiviks bio, Borrby bio och Riobiografen i Tomelilla hörde i stort sett genast av sig om att vi var varmt välkomna dit med våra visningar. Efter lite funderade beslutade vi oss för att fortsätta vår verksamhet på Borrby bio och den första visningen där ägde rum den 22 oktober 2018 med ”Under the Tree” (Sigurdsson).


2020-tal

2020 och 2021 dominerades av Covid 19 och vi tvingades åter igen pausa verksamheten. Våren 2022 börjar vi blygsamt med fyra visningstillfällen, men förhoppningen är att i höst skall vi återigen vara på banan med ett fullvärdigt program.

Varmt välkomna in i biomörkret!